Zajęcia dla kandydatów

Szanowni Państwo!

 

Chcielibyśmy zachęcić do wzięcia udziału w zajęciach rytmiczno- umuzykalniających prowadzonych przezp. Joannę Omąkowska – Marks oraz indywidualnych lekcjach instrumentu prowadzonych przez pedagogów zatrudnionych w naszej szkole.

 

Zajęcia te przygotowują do przesłuchań wstępnych, które odbędą się w naszej szkole w dniach 14 i 15 maja 2019 roku.

 

Pierwsze zajęcia połączone ze spotkaniem organizacyjnym odbędą się 7 marca 2019 roku

(czwartek) o godzinie 19:30 w siedzibie szkoły.

 

Lekcje indywidualne z instrumentu należy uzgodnić bezpośrednio z nauczycielem.Na zajęcia rytmiczne zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

 

Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu:• 46 874-23-17• 502-619-121

16/01/14

psmbrzeziny - 2019