Wyniki – VIII Spotkań młodych akordeonistów – Brzeziny 2021

Jury w składzie:

Dr Eneasz Kubit – Akademia Muzyczna im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi – przewodniczący

Dr hab. Leszek Kołodziejski – Akademia Muzyczna im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi

Mgr Maciej Ćwikliński – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach

Po przesłuchaniu 60 kandydatów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyniki VIII spotkań młodych akordeonistów – do pobrania [pdf], [docx]

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim Uczestnikom, Rodzicom i Pedagogom za przyjęcie zaproszenia na Spotkania w edycji online życząc dalszych sukcesów. Dziękują również jurorom za intensywną i wnikliwą ocenę prezentacji konkursowych i zgodne wyłonienie listy laureatów. 

Uprzejmie informujemy, że dyplomy i nagrody prześlemy pocztą na adresy szkół uczestników. 

Z wyrazami szacunku Joanna Paprocka – dyrektor szkoły

PSM I st. w Brzezinach 2021

Skip to content