Ochrona Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw.RODO). Przetwarzając Państwa dane osobowe spełniamy wszystkie wymogi tego rozporządzenia.


Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dokładamy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (p. Agnieszka Siembida), z którym można się skontaktować poprzez email iod@konsilo.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Każdorazowo, podczas uzyskiwania danych osobowych, wypełniamy obowiązek udzielania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO).

Poniżej znajdą Państwo m.in. informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w celu umożliwienia realizacji zadań nałożonych przez przepisy prawa.

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika

Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia

Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla ucznia

PSM I st. w Brzezinach 2021

Skip to content