Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - Pobierz

Warunki rekrutacji - Pobierz

Informacja nt. liczby kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do kształcenia w PSM I st. w Brzezinach w roku szkolnym 2020/2021

Liczba miejsc: 21

Liczba wolnych miejsc: 0

Liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły: 49

 

 

psmbrzeziny - 2019