AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na VII Spotkania Młodych Akordeonistów Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w VII Spotkaniach Młodych Akordeonistów, które odbędą się online w dniu 1 czerwca 2021 r. Do pobrania -
Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020 Uczennica klasy IV c.6 Alicja Tomczyńska zajęła I wyróżnienie w IX Małym Festiwalu Gitarowym w Sochaczewie (3.02.2020). Uczennica klasy gitary Pana Witolda Kacprzaka. Uczennica
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Regionalnych Konfrontacjach Duetów Instrumentalnych Szkół Muzycznych I stopnia, które odbędą się w dniu 10 kwietnia 2019 roku. Do pobrania: Regulamin Karta zgłoszenia Zgoda
Uwaga uczniowie klasy VI c 6 oraz IV c 4 Dnia 19 marca (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Spotykamy się w strojach

Konkursy

Sukcesy uczniów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku nasza szkoła będzie realizowała nauczanie zdalne.

Będziemy robić wszystko, by realizować podstawę programową w sposób przyjazny uczniowi i w jak najmniejszym stopniu obciążający rodzica.

Forma prowadzenia zajęć
1. W okresie realizacji kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje dziennik elektroniczny MobiReg oraz różnego rodzaju komunikatory internetowe, o których wyborze decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania dzieci i rodziców o przesyłanych materiałach i zadaniach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3. Harmonogram zajęć  oparty jest na dotychczasowym podziale godzin  z uwzględnieniem następujących wytycznych:
a. zajęcia lekcyjne on-line trwają odpowiednio zgodnie z ramowym planem nauczania dla PSM I st., jednak rzeczywisty czas połączenia z uwagi na zachowanie zasad zdrowego korzystania z komputera dostosowywany jest indywidualnie;
b. nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (wynikający z zakresu programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania treści realizowanego tematu/lekcji w dowolnej formie, np. przygotowanego streszczenia, prezentacji lub filmu z danego zakresu tematycznego, linku do filmiku.
5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przekazywanie prac domowych/zadań/testów/quizów do wykonania
1. Prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się drogą poczty elektronicznej
2. Prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się w formie kart pracy, testów, quizów, ankiet oraz w formie odpowiedzi na pytania z podręczników.
3. Terminy wykonania zleconych zadań nauczyciel ustala indywidulanie.
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uczniom informacji o sposobie odsyłania wykonanych zadań/prac domowych.

Szczegółowe zasady nauczania i oceniania drogą zdalną przekazane zostaną droga mailową oraz w dzienniku elektronicznym MobiReg.

UWAGA POZOSTAŁY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!!!

 

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W BRZEZINACH

INFORMUJE, IŻ POZOSTAŁY JESZCZE WOLNE MIEJSCA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:

 

   skrzypce   wiolonczela    klarnet 

 

Badanie predyspozycji kandydatów odbędzie się 14 czerwca 2021 roku

 

DOKUMENTY PRZYJMUJEMY DO DNIA 11 CZERWCA 2021 ROKU

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania)

Wzór zaświadczenia lekarskiego (do pobrania)

Warunki rekrutacji (do pobrania)

 

Piosenka do nauczenia się przez kandydatów:

 

Wersja do wyboru.

 

Wersja 1 (do pobrania)

Wersja 2 (do pobrania)

Wersja 3 (do pobrania)

Zaproszenie na VII Spotkania Młodych Akordeonistów

 

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do wzięcia udziału w VII Spotkaniach Młodych Akordeonistów, które odbędą się online w dniu 1 czerwca 2021 r.

 

Do pobrania - karta zgłoszenia i regulamin

psmbrzeziny - 2019

WYNIKI - VIII SPOTKAŃ MŁODYCH AKORDEONISTÓW - BRZEZINY 2021

 

Jury w składzie:

 

Dr Eneasz Kubit - Akademia Muzyczna im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi - przewodniczący

Dr hab. Leszek Kołodziejski - Akademia Muzyczna im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi

Mgr Maciej Ćwikliński - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach

 

Po przesłuchaniu 60 kandydatów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Wyniki VIII spotkań młodych akordeonistów - do pobrania [pdf], [docx]

 

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim Uczestnikom, Rodzicom i Pedagogom za przyjęcie zaproszenia na Spotkania w edycji online życząc dalszych sukcesów. Dziękują również jurorom za intensywną i wnikliwą ocenę prezentacji konkursowych i zgodne wyłonienie listy laureatów. 

 

Uprzejmie informujemy, że dyplomy i nagrody prześlemy pocztą na adresy szkół uczestników. 

 

 

Z wyrazami szacunku Joanna Paprocka – dyrektor szkoły