AKTUALNOŚCI

26 kwietnia 2021
Zaproszenie na VII Spotkania Młodych Akordeonistów Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w VII Spotkaniach Młodych Akordeonistów, które odbędą się online w dniu 1 czerwca 2021 r. Do pobrania -
04 lutego 2020
Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020 Uczennica klasy IV c.6 Alicja Tomczyńska zajęła I wyróżnienie w IX Małym Festiwalu Gitarowym w Sochaczewie (3.02.2020). Uczennica klasy gitary Pana Witolda Kacprzaka. Uczennica
06 marca 2019
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Regionalnych Konfrontacjach Duetów Instrumentalnych Szkół Muzycznych I stopnia, które odbędą się w dniu 10 kwietnia 2019 roku. Do pobrania: Regulamin Karta zgłoszenia Zgoda
06 marca 2019
Uwaga uczniowie klasy VI c 6 oraz IV c 4 Dnia 19 marca (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Spotykamy się w strojach

Konkursy

Sukcesy uczniów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku nasza szkoła będzie realizowała nauczanie zdalne.

Będziemy robić wszystko, by realizować podstawę programową w sposób przyjazny uczniowi i w jak najmniejszym stopniu obciążający rodzica.

Forma prowadzenia zajęć
1. W okresie realizacji kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje dziennik elektroniczny MobiReg oraz różnego rodzaju komunikatory internetowe, o których wyborze decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania dzieci i rodziców o przesyłanych materiałach i zadaniach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3. Harmonogram zajęć  oparty jest na dotychczasowym podziale godzin  z uwzględnieniem następujących wytycznych:
a. zajęcia lekcyjne on-line trwają odpowiednio zgodnie z ramowym planem nauczania dla PSM I st., jednak rzeczywisty czas połączenia z uwagi na zachowanie zasad zdrowego korzystania z komputera dostosowywany jest indywidualnie;
b. nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (wynikający z zakresu programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania treści realizowanego tematu/lekcji w dowolnej formie, np. przygotowanego streszczenia, prezentacji lub filmu z danego zakresu tematycznego, linku do filmiku.
5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przekazywanie prac domowych/zadań/testów/quizów do wykonania
1. Prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się drogą poczty elektronicznej
2. Prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się w formie kart pracy, testów, quizów, ankiet oraz w formie odpowiedzi na pytania z podręczników.
3. Terminy wykonania zleconych zadań nauczyciel ustala indywidulanie.
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uczniom informacji o sposobie odsyłania wykonanych zadań/prac domowych.

Szczegółowe zasady nauczania i oceniania drogą zdalną przekazane zostaną droga mailową oraz w dzienniku elektronicznym MobiReg.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W BRZEZINACH

OGŁASZA NABÓR  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO KLASY I

W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:

 

fortepian   gitara    skrzypce   wiolonczela    flet poprzeczny

klarnet saksofon akordeon

 

Badanie predyspozycji kandydatów planowane jest w dniach 17 – 22 maja 2021 roku

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania)

Wzór zaświadczenia lekarskiego (do pobrania)

Warunki rekrutacji (do pobrania)

 

Piosenka do nauczenia się przez kandydatów:

 

Wersja do wyboru.

 

Wersja 1 (do pobrania)

Wersja 2 (do pobrania)

Wersja 3 (do pobrania)

Zaproszenie na VII Spotkania Młodych Akordeonistów

 

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do wzięcia udziału w VII Spotkaniach Młodych Akordeonistów, które odbędą się online w dniu 1 czerwca 2021 r.

 

Do pobrania - karta zgłoszenia i regulamin

psmbrzeziny - 2019