AKTUALNOŚCI

16 lutego 2020
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce VI Konfrontacje Duetów zostają odwołane. Do pobrania: Regulamin Karta zgłoszenia Zgoda uczeń Zgoda nauczyciel
04 lutego 2020
Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020 Uczennica klasy IV c.6 Alicja Tomczyńska zajęła I wyróżnienie w IX Małym Festiwalu Gitarowym w Sochaczewie (3.02.2020). Uczennica klasy gitary Pana Witolda Kacprzaka. Uczennica
06 marca 2019
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Regionalnych Konfrontacjach Duetów Instrumentalnych Szkół Muzycznych I stopnia, które odbędą się w dniu 10 kwietnia 2019 roku. Do pobrania: Regulamin Karta zgłoszenia Zgoda
06 marca 2019
Uwaga uczniowie klasy VI c 6 oraz IV c 4 Dnia 19 marca (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Spotykamy się w strojach

Konkursy

Sukcesy uczniów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku nasza szkoła będzie realizowała nauczanie zdalne.

Będziemy robić wszystko, by realizować podstawę programową w sposób przyjazny uczniowi i w jak najmniejszym stopniu obciążający rodzica.

Forma prowadzenia zajęć
1. W okresie realizacji kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje dziennik elektroniczny MobiReg oraz różnego rodzaju komunikatory internetowe, o których wyborze decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania dzieci i rodziców o przesyłanych materiałach i zadaniach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3. Harmonogram zajęć  oparty jest na dotychczasowym podziale godzin  z uwzględnieniem następujących wytycznych:
a. zajęcia lekcyjne on-line trwają odpowiednio zgodnie z ramowym planem nauczania dla PSM I st., jednak rzeczywisty czas połączenia z uwagi na zachowanie zasad zdrowego korzystania z komputera dostosowywany jest indywidualnie;
b. nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (wynikający z zakresu programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania treści realizowanego tematu/lekcji w dowolnej formie, np. przygotowanego streszczenia, prezentacji lub filmu z danego zakresu tematycznego, linku do filmiku.
5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przekazywanie prac domowych/zadań/testów/quizów do wykonania
1. Prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się drogą poczty elektronicznej
2. Prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się w formie kart pracy, testów, quizów, ankiet oraz w formie odpowiedzi na pytania z podręczników.
3. Terminy wykonania zleconych zadań nauczyciel ustala indywidulanie.
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uczniom informacji o sposobie odsyłania wykonanych zadań/prac domowych.

Szczegółowe zasady nauczania i oceniania drogą zdalną przekazane zostaną droga mailową oraz w dzienniku elektronicznym MobiReg.

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, kochani Uczniowie,

w związku z objęciem powiatu brzezińskiego czerwoną strefą oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 19 października 2020 roku zmieniają się zasady organizacji zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej

I st. w Brzezinach:

 

  • zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem w siedzibie szkoły (stacjonarnie)

  • zajęcia grupowe odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem w trybie hybrydowym. Klasy (w tym grupy) podzielone zostaną na dwie części. W okresie od 19 do 24 października 2020 roku pierwsza grupa uczęszczała będzie na zajęcia grupowe stacjonarnie, natomiast druga grupa realizowała będzie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W kolejnym tygodniu nastąpi zmiana grup.

    Dotyczy to zajęć: kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, chóru oraz zespołów instrumentalnych.

  • o przydziale do grup zadecydują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Informacje na ten temat przesłane zostaną w dniu jutrzejszym (18.10.2020) na adresy mailowe rodziców oraz poprzez panel wiadomości w e-dzienniku MobiReg.

  • na terenie szkoły, zarówno w przestrzeniach wspólnych jak i podczas lekcji uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczek prosimy o zakładanie przyłbic. Nie dotyczy to uczniów grających na instrumentach dętych podczas lekcji instrumentu.

 

                                                                                                                                                           Joanna Paprocka – dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

psmbrzeziny - 2019